Disclaimer

Essenza (Kamer van Koophandel: 64769291), hierna te noemen Essenza, verleent je hierbij toegang tot www.essenza-biologisch.nl ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Essenza behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Essenza spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Essenza.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Ja kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Essenza. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Essenza nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Essenza.

Zonder toestemming van Essenza is het niet toegestaan materialen te kopiëren, verspreiden of op een andere manier te gebruiken.

Wil je verwijzen naar deze website, neem even contact met ons op.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.